Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014Η ομάδα ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ ΝΟΣΤΟΣ, δημιουργήθηκε στο facebook για να επικοινωνούν Δραμινοί που διαμένουν εκτός Δράμας και είναι φίλοι του Πανδραμαϊκού.
Ο ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ ΝΟΣΤΟΣ, που αριθμεί ήδη περίπου 200 μέλη, στην πορεία του μετεξελίχθηκε με σκοπό να μην περιοριστεί αποκλειστικά στο διαδίκτυο, αλλά να λειτουργήσει ευρύτερα, όχι μόνο ως χώρος ανταλλαγής απόψεων για το ένδοξο ΠΑΡΕΛΘΟΝ αλλά και αναζήτησης του δρόμου για ένα αντίστοιχο ΜΕΛΛΟΝ.